betway必威体育:三国人物淳于丹简介

以上内容由历史新知网整理发布如若转载请注明出处。部分内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。

民族:汉

手舞足蹈 shǒu wǔ zú dào 挥手举足,舞动跳跃。语本《诗经.大序》。后亦用“手舞足蹈”形容高兴到了极点。 《诗经.大序》 诗者,志之所之也。在心为志,发言为诗。情动于中而形于言,言之不足故嗟叹之,嗟叹之不足故永歌之,永歌之不足,不知手之舞之、足之蹈之也。 1、典故或见于《孟子.离娄上》。 2、永:通“咏”,歌唱,指吟唱诗歌以抒发情感。 3、 手之舞之、足之蹈之:四“之”字皆助词,无义。 〔参考数据〕 《孟子.离娄上》 孟子曰:“仁之实,事亲是也;义之实,从兄是也。智之实,知斯二者弗去是也;礼之实,节文斯二者是也;乐之实,乐斯二者,乐则生矣。生则恶可已也?恶可已,则不知足之蹈之、手之舞之。” 1、汉.明帝〈白纻篇大雅〉诗:“在心曰志发言诗,声成于文被管丝。手舞足蹈欣泰时,移风易俗王化基。” 2、唐.李迥秀〈奉和幸安乐公主山庄应制〉诗:“手舞足蹈方无已,万年千岁奉熏琴。” 3、《旧唐书.卷八九.王方庆列传》:“比来朝官不遵礼法,身有哀容,陪预朝会,手舞足蹈,公违宪章。名教既亏,实玷皇化。” 4、《水浒传.第三九回》:“宋江写罢……不觉欢喜,自狂荡起来,手舞足蹈,又拿起笔来,去那〈西江月〉后再写下四句诗。” 5、《西游记.第九八回》:“那长老手舞足蹈,随着行者,直至雷音寺山门之外。” 6、《醒世恒言.第三卷.卖油郎独占花魁》:“秦重如做了一个游仙好梦,喜得魄荡魂消,手舞足蹈。” 7、《醒世姻缘传.第七三回》:“看来看去,恰好正是老侯、老张这个盗婆领了一大群婆客,手舞足蹈的从远远走来。” 8、《隋唐演义.第三○回》:“这炀帝说到了兴豪之际,得意之时,不觉得手舞足蹈,欣然畅快起来。” 9、《红楼梦.第四一回》:“当下刘姥姥听见这般音乐,且又有了酒,越发喜的手舞足蹈起来。” 10、《荡寇志.第三四回》:“且说召忻擒了鲁达、武松、李逵回庄,端的欢喜得手舞足蹈。” 11、《三侠五义.第二一回》:“惟有四爷赵虎比别人尤其放肆,杯杯净,盏盏干,乐的他手舞足蹈。” 12.《文明小史.第一五回》:“兄弟三人身到此时,不禁手舞足蹈,乐得不可收拾。” 一、 语义说明 挥手举足,舞动跳跃。 使用类别 用在“挥舞跃动”的表述上。 1、小孩子往往会边看着电视,边学着歌星手舞足蹈。 2、看到小女儿在舞蹈教室里手舞足蹈的样子,她不禁露出欣慰的微笑。 3、孙子一回来,爷爷最高兴向他们讲他年轻时的故事,有时还配合着手舞足蹈。 二、 语义说明 形容高兴到了极点。 使用类别 用在“喜悦欢乐”的表述上。 1、当连续假被确定后,全办公室的人都兴奋得手舞足蹈。 2、一看见同学被吓到,躲在树后的他,手舞足蹈地又叫又跳。 3、知道儿子考上大学,这对父母不禁高兴得手舞足蹈,笑声连连。 4、大家一听说阎王老师今天的考试取消了,都高兴得手舞足蹈起来。 辨识 :喜不自胜,载歌载舞,兴高采烈,欢欣鼓舞 :怏怏不乐,垂头丧气,闷闷不乐,郁郁寡欢 :足蹈手舞 :zú dào shǒu wǔ :犹“手舞足蹈”。见“手舞足蹈”条。 1、《孟子.离娄上》:“乐之实,乐斯二者,乐则生矣;生则恶可已也?恶可已,则不知足之蹈之、手之舞之。” 2、《聊斋志异.卷一二.苗生》:“闻者欠伸屡作,欲睡欲遁;而诵者足蹈手舞,茫不自觉。” 《诗经》是最早的诗歌总集。采集从周初至春秋中叶五百年间的歌谣作品和宗庙朝廷乐章,分为风、雅、颂三大类。今日留传的《诗经》序文,有大序、小序之分,大序置于十五国风之前,论述诗歌的产生、功能及体制等;小序则置于各诗篇首,说明各诗的主旨及背景。大序说:诗,是志趣的表现。当心中的志趣用语言抒发出来,便成为诗。但如果内心情感激动到用语言表达还觉得不足时,就会发出叹息的声音;当发出叹息声仍觉不足时,便会以吟咏的方式来抒发;以吟咏的方式犹感不足时,便会不知不觉地挥手举足,舞动跳跃起来。后来“手舞足蹈”这句成语就从这里演变而出,亦用来形容高兴到了极点。

淳于丹人物描写

淳于丹人物

中文名:淳于丹

国籍:中国

性别:男

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注

网站地图xml地图